040 179 0025
info@euforian.fi

Pyydä tarjous

Blogi

Uutiset

HELMI
28
2015

Stén-Kimet tekee tulosta teräksellä ja hyvinvoinnilla

Stén ja Kimet -konsernin henkilöstölle buustia hyvinvointiin Euforian kanssa yhteistyössä. Hallintojohtaja Fatma Gharbi-Tapio on tyytyväinen hankkeen edistymiseen.

Stén ja Kimet -konsernin henkilöstölle buustia hyvinvointiin Euforian kanssa yhteistyössä. Hallintojohtaja Fatma Gharbi-Tapio on tyytyväinen hankkeen edistymiseen.

Stén-Kimet tekee tulosta teräksellä ja hyvinvoinnilla

Euforian Oy:n kumppani Stén-Kimet –konserni Nurmijärvellä, on startannut työhyvinvointiohjelman henkilöstön työkyvyn tukemiseksi. Teräsalalla toimivan perheyrityksen hallintopäällikkö Fatma Gharbi-Tapio kertoo uuden työhyvinvointiohjelman syntyneen halusta tukea työkykyä ja –hyvinvointia etupainotteisesti. Henkilökunta on ottanut ohjelman vastaan positiivisesti.

Stén-Kimet konsernin työhyvinvointiohjelmalla on työeläkevakuutusyhtiön tuki. Itse palvelut toteuttaa yhteistyössä Euforian Oy ja työterveyshuolto. Yhteistyö työeläkeyhtiön kanssa on Gharbi-Tapion mukaan auttanut ensikertalaisia jäsentämään odotuksia ohjelmalleen. Hän kokee myös välttämättömäksi, että työhyvinvointiohjelmassa on mukana koko palvelupelikenttä.

Hyvinvointiohjelman laatimisessa kannattaa asettaa selkeät, mitattavissa olevat tavoitteet. Me toivomme parantuneen työkyvyn näkyvän käytännössä sairauspoissaolojen pienentymisenä ja työssä viihtymisen kasvuna. Hyvinvointiohjelmassa on kyse jatkuvasta ja kehittyvästä prosessista, jolla pyritään parantamaan henkilöstön hyvinvointia.

Työhyvinvointiohjelma starttasi työterveyshuollon terveys- ja työkykykyselyllä sekä elimistön stressin ja yöaikaisen palautumisen määrää mittaavalla Firstbeat Hyvinvointianalyysilla. Euforianin liikuntafysiologi Tarja Koski-Sipilä kertoo, että jos mittaustulokset antoivat aihetta jatkokeskustelulle, sovittiin kaikista jatkotoimista henkilökohtaisesti. ”Yhteistuumin osallistujan arkeen haettiin sopivia ratkaisuja palautumisen ja voimavarojen lisäämiseksi” kuvaa Koski-Sipilä. Tarpeen mukaan työterveyshuolto on kumppanina jatkoselvityksissä. Tilaajan ja osallistujan kannalta onkin tärkeää, että työhyvinvointiohjelmassa saatu tieto saavuttaa työterveyshuollon.

Gharbi-Tapio muistuttaa, että yhteistyökumppanin valintaan on syytä kiinnittää huomiota. ”Alalla on paljon palveluntarjoajia ja tilaajan täytyy olla valmis käyttämään aikaa oikean kumppanin etsimiseen. Euforian on täyttänyt kaikki meidän yhteistyökumppanille asettamat vaatimukset, ja yhteistyö, myös toimijoiden välillä, on toiminut hienosti. Euforian on tarjonnut paljon lisäarvoa Hyvinvointianalyysien, luentojen ja liikuntapalvelujen toteuttamiseen. Mutkatonta yhteistyötä onkin helppo jatkaa.”

”Myös henkilöstöltä on tullut paljon positiivista palautetta konkreettisista vinkeistä ja suunnitelmista, joita he ovat Euforianin Tarjan kanssa keskustellessaan saaneet”, jatkaa Gharbi-Tapio.”Saadun palautteen perusteella osa henkilöstöstä on ollut hyvinkin yllättynyt analyysin tuloksista – osa positiivisesti ja osa negatiivisesti. Palautteen perusteella on kuitenkin jokaisen helppo havaita, mitkä asiat ovat hyvin ja missä kohdin voisi elämäntapoja parantaa.”

Analyysiin osallistujan saama tieto omasta terveydentilastaan, stressi- ja jaksamistasosta on Stén-Kimetin henkilöstölle hyvin ainutlaatuista. Euforian raportoi myös työnantajalle ehdottoman anonyymisti ryhmäyhteenvedon saaduista analyysituloksista. Raportti tarjoaa mahdollisuuden seurata henkilöstön kokonaistilannetta ja suunnitella ja päivittää työhyvinvointiohjelman painopistealueita jatkossa. ”Työkyky ja –hyvinvointi ansaitsevat jatkuvaa ja pitkäjänteistä huomiota. Tarkoitus on tehdä ohjelmastamme jatkuva”, kiteyttää tyytyväinen Gharbi-Tapio.

COMMENT : Off