040 179 0025
info@euforian.fi

Pyydä tarjous

Blogi

Uutiset

LOKA
14
2015

Metsolaisten työvire ylös positiivisesti yhdessä tehden

Avaintekijät työhyvinvointipäivänä olivat: kontekstiin sopivat esimerkit, positiivinen ote sekä käytännön yhdessä tekeminen

Metso Minerals Oy Lokomonkadun SBA:n Lokomotiivi-ryhmän työhyvinvointipäivä järjestettiin 23.9. Työhyvinvointiteema starttasi käyntiin Euforianin Tarja Koski-Sipilän pitämällä elämäntapavalmennuksella.

Saija Bergé Metsolta kertoo, että henkilöstö on jaettu Lokomotiivi-ryhmiin, joiden tarkoituksena on ylläpitää ja edistää ryhmänsä jäsenien työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. Osana Lokomotiivi-toimintaan kuuluu kerran vuodessa järjestettävä työhyvinvointi-tapahtuma. Tänä vuonna työhyvinvointi-tapahtumaan valittiin luennoitsijaksi Tarja Koski-Sipilä Euforian Oy:stä. Valinta oli helppo, sillä saimme joustavasti valita meille sopivan luennon aiheen ja yhteistyö toimi todella hyvin. Voimme lämpimästi suositella vastaavanlaista tilaisuutta kaikille yrityksille, sillä hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara, muistuttaa Lokomotiivi-ryhmän jäsen Bergé.

Valmennuksen tavoitteena oli edistää vireyttä ja saada energiatasot nousuun tekemällä joka päivä pieniä oikeita valintoja. Tästä näkökulmasta iltapäivän valmennuksessa lähdettiin liikkeelle. Teemoiksi oli poimittu sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä vireystilamme vaikuttavia tärkeimpiä tekijöitä ja huomioitu erityisesti asiantuntijatyön tuomat haasteet vireyteen.

Tarjan toteuttamana tyhy-tilaisuus ei jäänyt yksisuuntaisen luennoinnin tasolle, vaan voidaan hyvällä syyllä puhua valmennuksesta, joka myös osallisti osallistujia. Esiin nostettuja asioita tarkasteltiin havainnollistavien esimerkkien kautta hyödyntäen mm. aidoista elämäntilanteista tallennettuja Firstbeat Hyvinvointianalyysin käyriä. Tästä osallistujat antoivatkin paljon kiitosta tilaisuuden jälkeen. Valmennus sisälsi teorian ja keskustelun lisäksi myös käytännön yhdessä tekemistä. Porukalla kokeiltiin rentoutumiskeinoista mm. syvähengitystä sekä paljon istuvan henkilön kehoa tasapainottavaa venyttelyä, jota voi hyödyntää myös rentoutumiseen ennen nukkumaan menoa tai työpäivän aikana kehoa elvyttävänä taukoliikuntana.

Tilaaja sai tapahtuman osallistujien antamasta anonyymistä palautteesta myös koontiraportin, josta käy selkeästi ilmi sekä risut että ruusut. Tätä arvokasta palautetta ja siitä laadittua yhteenvetoa voivat sekä tilaaja että valmentaja hyödyntää jatkossa vastaavien tilaisuuksien suunnittelussa. Palautteessa korostuivat positiivisina valmennuksen selkeys, konkreettiset ja omaan tilanteeseen sopivat esimerkit sekä vaihteleva ja virikkeellinen sisältö.

Tässä muutama anonyymi palautepoiminta osallistujilta:

”Periaatteessa selkeää ja tuttua asiaa (liikunta, ravinto, uni), mutta erittäin havainnollisesti ja uudella tavalla kerrottu. Loistavat ne mittaustulosesimerkit!”

”Valmentajan esiintyminen oli hyvää ja jaksoi seurata.”

”Selkeä ja johdonmukainen, omaan kontekstiin sopiva!”

COMMENT : Off