040 179 0025
info@euforian.fi

Pyydä tarjous

Blogi

Uutiset

KESä
01
2015

Euforian palveluntuottajana TechVillan hankkeessa

Euforian oli yhteistyökumppanina Teknologiakeskus TechVilla Oy:n hankkeessa keväällä 2015. Yhteistyö oli osa TechVillan toteuttamaa teknologiateollisuuden työhyvinvoinnin ja ikäjohtamisen kehityshanketta. Euforian toteutti hyvinvointiseminaarit hankkeeseen osallistuneille pk-yrityksille.
"Pk54Plus – yli 54-vuotiaat pk-yrityksissä ja yrittäjinä" - hanke on Teknologiakeskus TechVilla Oy:n toteuttama hanke, jossa Euforian Oy on palveluntuottajana.

”Pk54Plus – yli 54-vuotiaat pk-yrityksissä ja yrittäjinä” – hanke on Teknologiakeskus TechVilla Oy:n toteuttama hanke, jossa Euforian Oy on palveluntuottajana.

Teknologiakeskus TechVillan toteuttama Pk54Plus – yli 54-vuotiaat pk-yrityksissä -hanke oli moniulotteinen hanke, jossa kannustettiin yrityksiä kehittämään ikäjohtamisen ja työhyvinvoinnin käytäntöjä. Ympäri Uuttamaata toteutettujen Terveen elämäntavan -seminaarien tarkoitus oli kannustaa hankkeeseen osallistuvien yritysten henkilöstöä tekemään kestäviä valintoja oman hyvinvointinsa ja jaksamisensa puolesta. Työnantajan näkökulmasta työssä jaksaminen on tietysti tärkeää, mutta ihminen on sama sekä työpaikalla että kotona, joten hyvinvoiva ihminen jaksaa hyvin sekä vapaalla että työssä.

Tilaisuudessa keskityttiin fyysisen kapasiteettimme ja toimintakykymme peruselementteihin: lepoon ja palautumiseen, liikuntaan ja ravitsemukseen. Osallistujatkaan eivät olleet pelkästään passiivisessa kuulijan roolissa, vaan kokeilivat itse aktiivisesti mm. syvähengitystä isäntämiehen asennossa sekä osallistuivat kankeuskatsaukseen, jolla heräteltiin tunnistamaan oman kehon kireyksiä. Katsauksen lisäksi tarjottiin konkreettisia keinoja palautumisen edistämiseksi ja lihaskireyksien poistamiseksi.

Kehityspäällikkö Mikko Koskela TechVillasta kertoo terveiden elämäntapojen kannustamisen sopivan hyvin teknologiateollisuuden pk-yritysten henkilöstön herättelyyn. TechVilla kilpailutti kevään seminaarien toteuttajan. Valintakirteereinä olivat toimittajan osaaminen ja kokemus sekä tilaisuuden toteutussuunnitelma, hinnan ollessa pienemmällä painolla.

Yhteistyö Euforianin kanssa sujui mutkattomasti ja täsmällisesti yhdessä sovittuja pelisääntöjä ja aikatauluja kunnioittaen. Seminaarien asiasisällöstä vastanneen Tarja Koski-Sipilän osaaminen  oli oikein hyvällä tasolla ja hänen vuorovaikutuksensa osallistujiin toimi hyvin. Tämän johdosta osallistujat olivat aktiivisesti mukana myös tilaisuuden toiminnallisissa osioissa ja tyytyväisiä sisällölliseen antiin.

Mielestäni samanlainen tilaisuus sopii hyvin pk-yritysten henkilöstön aktivointiin toimialasta riippumatta.

– Mikko Koskela kehityspäällikkö, Teknologiakeskus TechVilla Oy

Yhteistyöstä mediassa:

Aamupostin toimittaja piipahti Lajupek Oy:n hyvinvointiluennolla (Aamuposti 11.3.2015 s. 11).

Tekopan ja Veraxin henkilöstö Karkkilassa (Karkkilan tienoo 26.3.2015)

Mecra tekniikan ja Vegamarkin henkilöstö Lohjalla (Länsi-Uusimaa 7.4.2015 s.12-13 )

COMMENT : 0

Leave a Reply