040 179 0025
info@euforian.fi

Pyydä tarjous

Blogi

Uutiset

HELMI
22
2016
Ekemin HR-tiimistä työterveyshoitaja Päivi Oja ja henkilöstöpäällikkö Marja Rekorius sekä Euforian Tarja Koski-Sipilä ovat tyytyväisiä hankkeen etenemiseen ja jatkosuunnitelmiin.

Ekokem panostaa terveyteen ja arjen jaksamiseen

Ekokemin hyvinvointivalmennus tarjoaa henkilöstölle tukea ja varmuutta tehdä terveyttä ja voimavaroja edistäviä valintoja päivittäin.

Ekokem Oyj ja Euforian Oy ovat tehneet säännöllistä yhteistyötä Ekokemin henkilöstön voimavarojen tukemiseksi jo vuodesta 2013. Hyvinvointihanke etenee henkilöstöryhmittäin ja jokaiselle henkilöstöryhmälle ja tiimille tarjotaan mahdollisuutta osallistua yksilön ja koko tiimin voimavaroja lisäävään valmennukseen, johon kuuluu Firstbeat Hyvinvointianalyysi.

Kumppanin valinnassa Ekokemin HR-tiimi näki tärkeimmiksi ominaisuuksiksi ammattitaitoisen, osaavan toiminnan, palveluntuottajan aloitteellisuuden sekä toiminnan joustavuuden erilaisissa tilanteissa. Palvelut saimme Euforian Oy:stä yhdeltä asiantuntijalta, jolloin toiminnan hallinnointi oli helpompaa kertoo Ekokemin henkilöstöpäällikkö Marja Rekorius.

Tavoitteena hankkeessa on, että hyvinvoinnin kehittämistoimet henkilötasolla kohdentuvat oikein ja suunnitellut toimenpiteet perustuvat sekä mitattuun faktaan että yhdessä asiantuntijan kanssa käytyyn keskusteluun. ”Käytännössä haluttiin saada henkilöstölle oman hyvinvointinsa kehittämiseksi selkeästi mitattua ja konkreettista tietoa”, tiivistää Rekorius.

 

Ekokemin hyvinvointihanke etenee tiimeittäin

Hankkeen hallittavuuden ja toiminnan seurannan kannalta päädyimme ratkaisuun, jossa tarjoamme valmennusta henkilöstöryhmittäin – emme kerralla koko henkilöstölle, kertoo Ekokemin Rekorius. Vinkiksi yrityksen hyvinvointihankkeen suunnitteluun henkilöstöpäällikkö antaakin henkilöstöryhmien välisten erojen huomioinnin. Usein erilaiset työajat ja lukuisat paikkakunnat aiheuttavat haasteita, joiden vuoksi normaali ”kimppakiva” ei onnistu. Myös palveluntuottajan on tärkeää tiedostaa eri henkilöstöryhmien välisiä eroja palvelutoteutuksen suunnittelussa ja valmennustapaamisiin valmistautumisessa.

Henkilökohtainen valmennustapaaminen on saanut paljon kiitosta

Perustoimintamalli on kolmivaiheinen:

  • ryhmästarttitilaisuus
  • ryhmäpalautetilaisuus
  • henkilökohtainen 45 min valmennustapaaminen

 

Starttitilaisuus on aloittavalle ryhmälle samalla hyvinvoinnin edistämiseen motivoiva ja valmentava luento. Tämän jälkeen osallistujat toteuttavat saamallaan mittalaitteella Hyvinvointianalyysin mittauksen työssään, vapaa ajallaan ja nukkuessaan. Analysoidut tulokset jokainen saa yhteisessä ryhmäpalautteessa, jossa käydään anonyymein esimerkein tulosten avainkohdat ja tutustutaan ryhmän kokonaistilanteeseen – anonyymisti tietysti tämäkin.

Kun analyysin tulokset ovat selvillä, on henkilökohtaisen 45 minuutin valmennustapaamisen aika. Tapaaminen on intensiivinen. Siellä löydetään syy ja seuraussuhteita valmentajan avulla, mutta ennen kaikkea suunnataan katse tulevaan ja yksilöllisiin elämänlaatua ja hyvinvointia edistäviin kehitystoimenpiteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että tapaamisen painopistealue riippuu osallistujasta eikä se ole välttämättä pelkkää keskustelua, vaan sisältää hartiaseudun lihastasapainon kartoittamista, usein annetaan liikuntaohjeitakin aivan kädestä pitäen ja ”lattialla pyörien”, kertoo Euforianin puolelta hankkeesta vastaava liikuntafysiologi ja työhyvinvointivalmentaja Tarja Koski-Sipilä.

Hyvinvointia sekä stressin ja palautumisen tasapainoa edistävät toimintatapamuutokset sovitaan aina yhdessä osallistujan kanssa hänen elämäntapaansa ja –rytmiään kunnioittaen. Parhaat muutokset ovatkin niitä, jotka osallistuja itse oivaltaa ammattilaisen tuella. Mikä sopii toiselle, ei sovi toiselle, sanoo Tarja.

Analyysiin osallistujia ei jätetä yksin tulosraportin kanssa

Rekorius kertoo henkilökohtainen valmennustapaamisen saaneen erityisesti paljon kiitosta osallistujilta. Hänen mukaansa on tärkeää, että pelkän tulosraportoinin lisäksi ammattilainen avaa kehityskohtia osallistujien kanssa. Vaikka analyysiraportit ovatkin helppolukuisia, on tulkinnassa ammattilainen tarpeen sekä väärintulkintojen välttämiseksi että vaikuttavuuden lisäämiseksi, sanoo Rekorius. Tärkeintähän on pelkkien tulosten sijaan se, että Hyvinvointianalyysin ja valmennuksen pohjalta tehdyt elämäntapamuutokset siirtyvät arkeen. Vain siten työnantaja saa vastinetta sijoitukselleen ja työntekijä ymmärrystä ja osaamista oman energiatasonsa optimoimiseen.

Henkilöstö on lisäksi ollut kiinnostunutta ja osa on malttamattomana tiedustellut jo etukäteen ryhmänsä/tiiminsä valmennuksen ajankohdasta, kertoo Rekorius.

Lue tästä myyntineuvottelija Tanja Kyllösen ajatuksia hyvinvointivalmennukseen liittyen.

Palveluntuottajavetoinen työhyvinvointihanke tiiviisti osa työterveyshuollon kokonaisuudessa

Hankkeen palvelutuottaja Euforian ja Ekokemin työterveyshuolto toimivat tiiviisti yhteistyössä. Työterveyshuolto saa kaikkien valmennukseen osallistuneiden tiimien anonyymin yhteenvetoraportin. Yhteistulos antaa työterveyshoitaja Päivi Ojan mukaan yleistä tietoa siitä missä mennään. Lisäksi suurin osa osallistujista on antanut kirjallisen suostumuksensa henkilökohtaisten analyysitulostensa luovuttamiseksi työterveyshuollolle. ”Kaikilta osallistujilta pyydetään suostumusta, mutta osallistujilla on luonnollisesti oikeus kieltäytyä tietojensa luovutuksesta ja tätä ehdottomasti kunnioitetetaan”, kertoo valmentaja-Tarja. Luonnollisesti tämän tyyppisessä hyvinvointivalmennuksessa saattaa tulla joskus myös esiin välitöntä tarvetta lääketieteellisiin jatkotutkimuksiin tai muuhun terveydenhoitoon. Silloin Tarja kertoo lähettävänsä osallistujan työterveyshuoltoon ”lähetteen” kera.

Henkilökohtaisia analyysituloksia hyödynnetään jatkossa työntekijän parhaaksi, kun hän asioi työterveyshuollossa. Tulokset toimivat usein hyvänä pohjatietona muita asioita käsitellessä, lisäksi on hienoa, että työterveyshoitajan on mahdollista seurata valmennuksessa sovittujen asioiden toteutumista ja tarvittaessa kannustaa työntekijää omalta osaltaan.

PYYDÄ TARJOUS VALMENNUKSESTA

COMMENT : 0

Leave a Reply