040 179 0025
info@euforian.fi

Pyydä tarjous

Blogi

Energiatesti Team

Energiatestistä saa aina henkilökohtaisen energiaindeksin, joka kuvaa sitä aikaa, joka on aktiiviseen toimintaa päivittäin käytettävissä.

Energiatesti Team

On helppo, hauska ja kustannustehokas. Toteutus työkavereita tiimiyttävänä ryhmätestinä.

Energiatestin tuloksena jokainen osallistuja saa oman Energiaindeksin, joka kertoo tunteina ja minuutteina kuinka paljon energiaa on  työhön ja harrastuksiin. Energiatestissä on kymmenen kunnon osatestiä, joiden tulosten perusteella Energiaindeksi lasketaan. Testi on kevyt tehdä ja lähes hietön.

Energiatesti Team, sisältö:

  • Tilaajan kanssa sovitaan sopiva ajankohta Energiatestille.
  • Osallistujille lähetetään etukäteen sähköinen ajanvarausvahvistus ja taustatietokysely henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen.
  • Testiryhmän koko max. 10 henkilöä.
  • Testiaika n. 1 h/10 hlöä, jos testiryhmiä on useampia, suosittelemme testiryhmien aikatauluttamista 1,5 h välein.
  • Tulosraportti toimitetaan testin jälkeen kahden vuorokauden kuluessa osallistujien sähköpostiin.
  • Tilaajan ryhmäraportti toimitetaan viimeisen testattavan ryhmän (jos useita) tulosanalyysin jälkeen.

Energiatestistä  hyötyy myös työnantaja

Energiatestin tuloksena saadaan koko työyhteisön Energiaindeksi sekä osatestien anonyymit ryhmätulokset, joiden perusteella voidaan päättää, mihin työhyvinvoinnin ja -terveyden osa-alueisiin kannattaa panostaa. Energiatesti voikin toimia myös mielekkäänä ja kustannustehokkaana terveysseulana jatkotoimenpiteisiin, tai esimerkiksi tyhy-päivän tai vaikkapa kokouspäivän ohjelmaosiona.

Kaikki osallistujat saavat oman tulosraporttinsa/energiaindeksinsä, jonka sisältöön voit tutustua: Esimerkkiraportti energiaindeksistä.laturi

Katso ja lataa tulostettava Energiatesti esite.

PYYDÄ TARJOUS